Energiforskere lover teknologirevolution og nye arbejdspladser

Danske forskere og virksomheder vil forbedre nøgleteknologi til fremtidens energisystem med nye materialer og nye computerstøttede design- og testværktøjer. Mindre, billigere og mere effektive produkter skal udbygge dansk førerposition inden for effektelektronik og skabe 1000 nye arbejdspladser.

Hjemlige industrigiganter som Danfoss og Grundfos er sammen med fire andre virksomheder med i det nye projekt, hvor Innovationsfonden investerer 35 millioner kroner. Satsningen følger op på flere års målrettet dansk forskning på området, så forskerne nu lover et paradigmeskifte med markante positive konsekvenser. Nye materialer og komponenter kan sammen med mere intelligent styring give kraftige forbedringer af danske effektelektroniske produkter i fx vindmøller, pumper, motorstyringer og strømforsyninger.

- Effektelektronik er både med til at gøre samfundet mere energieffektivt og løse vores udfordringer med at integrere vedvarende energi i energisystemet. Vi vil komme med en helt ny teknologi, der er billigere, fylder mindre og er mere robust. En af nyskabelserne bliver at forsyne produkterne med en form for ”digital tvilling”, der kan overvåge dem og på forhånd forudsige, hvornår en fejl vil opstå, fortæller projektleder Frede Blaabjerg, professor på Aalborg Universitets Institut for Energiteknik.

Store ambitioner

Det ambitiøse mål er at reducere fremtidige produkters størrelse til det halve, samtidig med at tidsforbruget til test sættes ned med 20 procent. Projektet vil speede udviklingen af færdige apparater op ved at gøre virtuelle prototyper til en del af fremtidens design- og testværktøjer, når der udvikles effektelektronik. Samtidig skal der sættes ind over for de omkostninger til vedligeholdelse og garanti, som i dag er en stor udfordring.

- Teknologien flytter sig hurtigt takket være fremkomsten af nye materialer. Det er nødvendigt at komme hurtigt på markedet med nye produkter, men det er også vigtigt, at teknologien ikke har for mange fejl. Vi forventer, at vi kan reducere vedligeholdelses- og garantiomkostningerne med 50 procent, siger Frede Blaabjerg, som i det nye projekt også samarbejder med Syddansk Universitet og City University of Hong Kong.

De deltagende virksomheder er Grundfos, Danfoss, Vestas, KK Wind Solutions, Danfysik og Horsodan. For dem vil opfyldelsen af målsætningerne give en konkurrencefordel, som sikrer eksisterende forretninger og baner vej for nye. Konsortiet bag projektet har anslået, at det kan føre til 1000 fremtidige arbejdspladser på et område, som samtidig understøtter Danmarks og EU’s strategier om en mere bæredygtig og effektiv energisektor.

Partnere og kontaktinfo

Aalborg Universitet, 9220 Aalborg, Professor Frede Blaabjerg (projektleder), tlf. 2129 2454

Aalborg Universitet, 9220 Aalborg, Professor Stig Munk-Nielsen (viceprojektleder), tlf. 9940 9242

Syddansk Universitet, 5230 Odense, Lektor Morten Nymand, tlf. 6550 7427

Grundfos Holding A/S, 8850 Bjerringbro, Global Technology Director Thorkild Kvisgaard, tlf. 8691 2838

Danfoss Drives A/S, 6400 Sønderborg Director of Technology and Innovation Niels Gade, tlf. 7488 5210

Vestas Wind Systems A/S, 8200 Aarhus, Chief Specialist Philip Carne Kjær, tlf. 5139 3726

KK Wind Solutions, 7430 Ikast, Hardware Manager Kristian Gadgaard, tlf. 9785 0196

Danfysik A/S, 2630 Taastrup, Tomas Bruunshuus Sørensen, Head of Electrical Design, tlf. 7220 2254

Horsodan Elektronik A/S, 8700 Horsens, CEO Stephan Winther, tlf. 4214 9030

Fakta

Innovationsfondens investering: 35 millioner kr.

Samlet budget: 48 millioner kr.

Varighed: 4½ år

Officiel titel: APETT – Advanced Power Electronic Technology and Tools